Aby odebranie dyplomu było uroczystością, a nie formalnością